رسانه جدید 2

جهان به روایت تصویر

تصاویر جالبی از هواپیمای جنگی اف 35   F-35 Lightning

به ادامه بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم اسفند 1388ساعت 3:53  توسط آرمین   | 

تصاویر جالبی از هواپیمای جنگی اف 22   F-22  Raptor

به ادامه بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم اسفند 1388ساعت 3:32  توسط آرمین   | 

تصاویر جالبی از هواپیمای جنگی اف 18 (هاورنت)    F-18 Hornet

به ادامه بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم اسفند 1388ساعت 3:11  توسط آرمین   | 

تصاویر جالبی از هواپیمای جنگی اف 16 (فالکون)    F-16 Falcon

به ادامه بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم اسفند 1388ساعت 2:50  توسط آرمین   | 

تصاویر جالبی از هواپیمای جنگی اف 15 (ایگل)    F-15 eagle

به ادامه بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم اسفند 1388ساعت 2:37  توسط آرمین   | 

تصاویر جالبی از هواپیمای جنگی اف 5 (تایگر)    F-5 Tiger
به ادامه برویدادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم بهمن 1388ساعت 21:23  توسط آرمین   | 

تصاویر جالبی از هواپیمای جنگی اف 4 (فانتوم)    F 4 Phantom
به ادامه برویدادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم بهمن 1388ساعت 19:11  توسط آرمین   | 

تصاویری از هواپیمای جنگی یاک 130      Yakovlev Yak-130
به ادامه برویدادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم بهمن 1388ساعت 17:14  توسط آرمین   | 

تصاویری از هواپیمای جنگی یاک 141      Yakovlev Yak-141

به ادامه بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم بهمن 1388ساعت 17:7  توسط آرمین   | 

 تصاویری از هواپیمای جنگنده توپولف 22      Tupolev Tu-22M-3
به ادامه بروید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم بهمن 1388ساعت 17:1  توسط آرمین   | 

عکسهای زیبا و دیدنی از هواپیمای جنگی سوخو تی 4    Sukhoi T-4
به ادامه بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم بهمن 1388ساعت 16:28  توسط آرمین   | 

عکسهایی زیبا و دیدنی از هواپیمای جنگی سوخو 33        Sukhoi Su-33
به ادامه برویدادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم بهمن 1388ساعت 16:20  توسط آرمین   | 

عکسهایی زیبا و دیدنی از هواپیمای جنگی سوخو 25        Sukhoi Su-25
به ادامه بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم بهمن 1388ساعت 16:11  توسط آرمین   | 

عکسهایی زیبا و دیدنی از هواپیمای جنگی سوخو 34        Sukhoi Su-34
به ادامه بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم بهمن 1388ساعت 16:3  توسط آرمین   | 

عکسهایی زیبا و دیدنی از هواپیمای جنگی سوخو 30        Sukhoi Su-30

به ادامه بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم بهمن 1388ساعت 15:54  توسط آرمین   | 

عکسهایی زیبا و دیدنی از هواپیمای جنگی سوخو 22        Sukhoi Su-22

به ادامه بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم بهمن 1388ساعت 15:43  توسط آرمین   | 

عکسهایی زیبا و دیدنی از هواپیمای جنگی سوخو 27        Sukhoi Su-27
به ادامه برویدادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم بهمن 1388ساعت 7:11  توسط آرمین   | 

عکسهایی زیبا و دیدنی از هواپیمای جنگی سوخو 35      Sukhoi Su-35 
به ادامه برویدادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم بهمن 1388ساعت 6:56  توسط آرمین   | 

عکسهایی زیبا و دیدنی از هواپیمای جنگی سوخو 47      Su-47 Berkut ......(این مدل سوخوی  47  را به S-37  نیز می شناسند)

به ادامه برویدادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم بهمن 1388ساعت 6:42  توسط آرمین   | 

تصاویری جالب از میگ 15 و میگ 19 (قدیمی)     MiG 15 & MiG 19

به ادامه بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم بهمن 1388ساعت 6:21  توسط آرمین   | 

عکسهایی زیبا و دیدنی از هواپیمای جنگی میگ 27     MiG-27

به ادامه بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم بهمن 1388ساعت 6:7  توسط آرمین   | 

عکسهایی زیبا و دیدنی از هواپیمای جنگی میگ 23     MiG-23
به ادامه بروید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم بهمن 1388ساعت 5:36  توسط آرمین   | 

عکسهایی زیبا و دیدنی از هواپیمای جنگی میگ 31     MiG-31
به ادامه برویدادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم بهمن 1388ساعت 5:24  توسط آرمین   | 

عکسهایی زیبا و دیدنی از هواپیمای جنگی میگ 25     MiG-25
به ادامه بروید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم بهمن 1388ساعت 5:13  توسط آرمین   | 

عکسهایی زیبا و دیدنی از هواپیمای جنگی میگ 35     MiG-35


به ادامه برویدادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم بهمن 1388ساعت 5:2  توسط آرمین   | 

عکسهایی زیبا و دیدنی از هواپیمای جنگی میگ 21     MiG-21

به ادامه برویدادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم بهمن 1388ساعت 4:50  توسط آرمین   | 

عکسهایی زیبا و دیدنی از هواپیمای جنگی میگ 29      MiG-29
به ادامه بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم بهمن 1388ساعت 4:13  توسط آرمین   | 

عکسهای هواپیمای بمب افکن هواپیمای بی 1 لنسر    B-1 Lancer
به ادامه بروید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم بهمن 1388ساعت 3:48  توسط آرمین   | 

تصاویری زیبا از هواپیمای جنگی میراژ  Mirage IVP

به ادامه بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم بهمن 1388ساعت 3:32  توسط آرمین   | 

تصاویری زیبا از هواپیمای جنگی میراژ 2000   Mirage 2000


به ادامه بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم بهمن 1388ساعت 3:16  توسط آرمین   | 

مطالب قدیمی‌تر